Hotel Royal

Cenovnik smeštaja

 

Renovirani deo

• Noćenje - Jednokrevetna soba:      2700,00 RSD

• Noćenje - Dvokrevetna soba:         4500,00 RSD

• Noćenje - Apartman No:220,324     6200,00 RSD

• Noćenje - Apartman No:321,322     8200,00 RSD

 

• Boravišna taksa/dan:      105,00 RSD

• Doručak:                          254,00 RSD

• Ručak:                             400,00 RSD

• Večera                             350,00 RSD

• Pojačani ručak:                580,00 RSD

• Pojačana večera:              468,00 RSD

• Dnevni boravak - Hotel:   1000,00 RSD

 

Stari deo - Royal Prenoćište

• Dnevni boravak:                  600,00 RSD

• Noćenje:                            1220,00 RSD

• Polupansion:                      1824,00 RSD

• Pun pansion:                      2224,00 RSD

• Doručak:                              254,00 RSD

• Boravišna taksa/na dan:     105,00 RSD

 

- Cene su iskazane po osobi, sa 20% PDV-om.

- Boravišna taksa nije uračunata u cenu.

- Generalni direktor Društva ima pravo da odobrava popust na ugostiteljske usluge.

 

© 2014 - All Rights Reserved - Royal hotel